برنامه‌ریزی برای ایجاد ۲۷۰ هزار فرصت شغل  • به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم ،  محمدباقر نوبخت در مراسم بررسی برنامه‌های اشتغال و تولید سال 97 که در سازمان برنامه و بودجه با حضور وزیر صنعت برگزار شد گفت: برنامه‌های تولید و اشتغال کشور در سالجاری با چالشی به اسم تحریم مواجه شده است. دشمنان ملت ایران به دنبال کنار گذاشتن تمام برنامه‌های مربوط به رشد و تولید کشور هستند. اما ما باید از تمام ظرفیت‌ها برای طی مسیر رشد و توسعه استفاده کنیم.
  • وی با بیان اینکه چند هفته قبل تفاهمنامه تولید و اشتغال در حوزه کشاورزی در سازمان برنامه و بودجه منعقد شد گفت: در این حوزه به دنبال ایجاد 82 هزار فرصت شغلی با تخصیص 18 هزار میلیارد تومان منابع هستیم.
  • رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برای ایجاد 270 هزار فرصت شغلی در حوزه صنعت و معدن برنامه‌ریزی صورت گرفته گفت: برای رسیدن به این هدف حدودا 21 هزار میلیارد تومان منابع لحاظ شده است.
  • نوبخت با بیان اینکه برنامه‌های ایجاد اشتغال در حوزه صنعت، معدن شامل 4 برنامه اساسی است گفت: در برنامه اول برای تکمیل 2066 واحد نیمه‌تمام صنعتی که پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد دارند تسهیلات در نظر گرفه شده و از این طریق 130 هزار فرصت شغلی ایجاد می‌شود.
  • وی افزود: برای نوسازی و بازسازی 2065 واحد که زیر ظرفیت خود فعالیت می‌کنند می‌توان 52 هزار فرصت شغلی ایجاد کرد.
  • نوبخت  با اشاره به سومین برنامه برای ایجاد 87 هزار فرصت شغلی در حوزه صنعت و معدن گفت: در این برنامه تامین سرمایه در گردش واحدهای فعال صنعتی لحاظ شده است در برنامه چهارم نیز با تخصیص 46 میلیارد تومان کمکهای فنی و اعتباری برای توسعه پوشه‌های صنعتی هزار فرصت شغلی ایجاد می‌شود.


  1544626087.jp


  بازگشت به آرشیو اخبار

  Fax
  021 40880172
  E-Mail
  info@kherad-p.com
  Phone
  021 40880173-5
  021 40880785-6
  Address
  Royal Complex, 9th Floor, Number 903-904
  Darya Blvd , Khovardin Blvd , Saadat Abad ,Tehran , Iran