شرکت خدمات مشاور خرد پیروز در تاریخ 1382/11/15 به صورت سهامی خاص تاسیس و طی شماره 216184 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. درحال حاضرسهامداران عمده شرکت گروه مالی پارسیان می باشد.

بیشتر...
Stockholders

More...

Board Members

More...

Parsian Charsoogh

More...

Services

More...

Contact Us

More...

Useful Links

More...