شرکت خدمات مشاوره خرد پیروز

Kherad Pirooz Consulting Co


icon-gears

نظارت مالی و فنی پروژه ها

icon-gears

تهیه گزارشات اطلاعات اعتباری و اعتبار سنجی مشتریان بانک

icon-gears

ارزیابی اموال منقول وغیر منقول

icon-gears

تهیه گزارش توجیهی فنی و اقتصادی طرح

icon-gears

مشاور مالی دعاوی حقوقی

نمابر
88372846 021
ایمیل
info@kherad-p.com
تلفن
88362437-9 021
88375387-9 021
آدرس
شهرک غرب (قدس)، خیابان فلامک شمالی-برج آریو -طبقه پنجم -واحد 7