شرکت خدمات مشاور خرد پیروز در تاریخ 1382/11/15 به صورت سهامی خاص تاسیس و طی شماره 216184 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. درحال حاضرسهامداران عمده شرکت گروه مالی پارسیان می باشد.

بیشتر...
سهامدار عمده

بیشتر...

اعضای هیئت مدیره

بیشتر...

چهارسوق مالی پارسیان

بیشتر...

خدمات شرکت

بیشتر...

ارتباط با ما

بیشتر...

لینک های مفید

بیشتر...